หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

แผนที่อำเภอหนองบัวแดง

ประวัติความเป็นมา
อำเภอหนองบัวแดงเป็นชื่อที่เรียกขานตามชื่อหนองน้ำ "หนองบัวแดง" ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของที่ตั้งที่ว่าการอำเภอปัจจุบันประมาณ 12 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันออกของโรงเรียนคูเมืองวิทยา ตำบลคูเมือง ซึ่งเป็นสถานที่มีโครงการจะสร้างเป็นที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง แต่มีความจำเป็นจึงต้องย้านมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน มีการปกครองแบ่งออกเป็น 8 ตำบล ประกอบ ด้วย ตำบลหนองบัวแดง         หนองแวง กุดชุมแสง คูเมือง ท่าใหญ่ นางแดด วังชมภู ถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดงเริ่มก่อตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2508  และยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 1 เมษายน  2512
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2531 ถูกแบ่งแยกการปกครองออกไป 3 ตำบล บ้านเจียงเจาทอง และตำบลวังทอง  ไปตั้งเป็น กิ่ง อ.ภักดีชุมพล 
ที่มา:http://www.amphoe.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น